Monthly Archives

oktober 2023

Prinsjesdag 2023: Wat merken huurders van de plannen?

By Nieuws

Op dinsdag 19 september 2023 was het Prinsjesdag. Tijdens deze dag leest de Koning de Troonrede voor en vertelt hij wat de plannen zijn van de regering voor het komende jaar. Wat is interessant voor huurders? We nemen je mee door de plannen.

Verhogen huurtoeslag

De regering wil zich richten op de koopkracht van mensen die het niet breed hebben. De koopkracht geeft aan wat een huishouden gemiddeld kan kopen:

  • De huurtoeslag wordt verhoogd met ongeveer €30,- per maand.
  • Het kindgebonden budget en de arbeidskorting worden verhoogd. De arbeidskorting wordt €115,- euro hoger. Mensen die rond het minimumloon verdienen gaan minder belasting betalen.

Minder armoede

Het afgelopen jaar hadden veel mensen minder te besteden door onder andere stijgende kosten van boodschappen en benzine. In de plannen staat centraal dat de armoede aangepakt moet worden. Er is wordt dus flink gesleuteld aan de koopkracht van mensen die in de laagste inkomensgroepen zitten. Toch kan het zijn, dat het aantal mensen in armoede nog wat stijgt.

Bereken de koopkracht voor jouw huishouden

De Tweede Kamer heeft na de presentatie van de Miljoenennota, de politieke beschouwingen. Het kan zijn dat er na deze debatten nog aanvullende maatregelen komen om armoede te bestrijden. Houd vooral de nieuwskanalen in de gaten om te zien hoe de plannen van Prinsjesdag worden uitgewerkt.

Verder kan je ook zelf al zien in hoeverre de plannen invloed hebben op je leven. NIBUD heeft een tool ontwikkeld waarbij je de koopkracht voor jouw huishouden kan uitrekenen. In een paar klikken kan je zien wat je kan uitgeven.

Regionale Geschillencommissie en Huurcommissie: Wat doen zij voor jou?

By Nieuws

Heb je problemen met Lefier? Uiteraard probeer je er eerst zelf uit te komen. Maar wat als dat niet lukt? Je kan ook terecht bij de Regionale Geschillencommissie of Huurcommissie. Wij vertellen je wat het inhoudt.


Regionale Geschillencommissie: Advies over klacht

De Regionale Geschillencommissie helpt huurders als ze het niet eens zijn met hoe Lefier de klacht afhandelt. Als je een klacht indient dan onderzoekt een commissie de ingediende klacht. Ze vragen uitgebreid informatie op bij Lefier. Ook kunnen ze je uitnodigen om de klacht mondeling toe te lichten. Uiteindelijk komt de Regionale Geschillencommissie met een eindadvies. Lefier is niet verplicht om iets met het advies te doen. Wel moet Lefier duidelijk aan de huurder aangeven waarom ze een advies naast zich neerlegt.
Niet alle klachten worden door de Regionale Geschillencommissie in behandeling genomen. De volgende klachten worden niet behandeld:
Een klacht die later dan een jaar na het incident of nalaten van Lefier is ingediend;
– Een klacht die discriminerend of anoniem is;
– Het is niet duidelijk wat Lefier wordt verweten door de huurder;
– De klacht is al neergelegd bij de rechter of Huurcommissie. Zoals de af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhoging, afrekening van de servicekosten en kosten van de warmtelevering;
– Lefier heeft weinig gelegenheid gekregen om de klacht op te lossen;
– Een klacht waarbij de klager geen belang heeft;
– Een klacht over een algemeen bestuursbesluit met algemene strekking;
– Als de klacht gaat over het verstrekken van vergunning op grond van de huisvestingswet;
– De klacht is al eerder voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een andere onafhankelijke organisatie;
– De klacht is al eerder in behandeling genomen door de Regionale Geschillencommissie;
– De klacht gaat over wanbetaling, huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen (gas, water en licht);
– Een klacht die gaat over schadevergoeding waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.
Wordt een klacht niet in behandeling genomen door de Regionale Geschillencommissie? Dan laten ze dat schriftelijk aan de huurder weten.

Gratis hulp

Huurders die hun klacht willen neerleggen bij de Regionale Geschillencommissie kunnen dit doen op https://geschillenbehandelen.nl/. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Huurcommissie: Uitspraak over probleem

Lijkt er geen oplossing te komen voor bijvoorbeeld onderhoudsproblemen aan de woning. De Huurcommissie doet uitspraak over het probleem. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat Lefier deze uitspraak niet naast zich neer mag leggen.
Voor een aantal klachten kan je de Huurcommissie inschakelen. Een aantal voorbeelden:
 Je wilt huurverlaging, omdat het aantal punten van je woning niet klopt;
 Je wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud;
 Je wilt het energielabel van jouw huurwoning laten controleren;
 Je vindt de energieprestatievergoeding voor je NOM woning te hoog.
Op de website van de Huurcommissie kan je lezen voor welke klachten je nog meer naar de Huurcommissie kan. Ook staat hier een huurprijscheck voor het controleren van de huurprijs van jouw huurwoning.
De kosten voor de Huurcommissie zijn €25,- voor huurders en €300,- voor verhuurders. Win je als huurder de zaak? De €25,- krijg je dan weer terug. Op de website www.huurcommissie.nl kan je alles lezen over het starten van een zaak.

Hulp nodig

Ben je van plan om stappen te zetten richting de Regionale Geschillencommissie of Huurcommissie. Kaart je probleem vooral ook bij ons aan. We kunnen meedenken en daarnaast krijgen we een goed beeld van waar huurders tegenaan lopen. Deze informatie nemen wij mee in gesprekken met Lefier.