Category

Geen categorie

Servicekosten: Wat is dat?

By Geen categorie

De huurprijs die jij betaalt aan Lefier bestaat uit de kale huur en servicekosten. Voor veel huurders is het wel duidelijk wat de kale huur is: De kale huur is de huur van een woning zonder bijkomende kosten. De servicekosten zijn wat uitgebreider. Wat zijn servicekosten en waarom betaal je deze aan Lefier?

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die Lefier in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die zij leveren aan de huurder. Wettelijk zijn er afspraken gemaakt over de servicekosten die huurders mogen betalen. Deze wettelijke regeling heet het Besluit Servicekosten. De meest voorkomende servicekosten zijn:

 • Onderhoud dat wettelijke voor rekening van de huurders is (Fonds klein onderhoud);
 • Glasverzekering;
 • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten;
 • Elektra gemeenschappelijke voorzieningen (verlichting, lift);
 • Administratiekosten.

Bij woningen die zijn verduurzaamd betaalt de huurder ook voor zonnepanelen in de servicekosten. Deze zijn €2,- euro per zonnepaneel.

Voor 1 juli krijg je een overzicht van de servicekosten die je betaalt. Daarnaast is Lefier wettelijk verplicht om binnen 6 maanden na een kalenderjaar een overzicht te geven van de in rekening gebrachte servicekosten over dat jaar.

Mag Lefier de servicekosten wijzigen?

Als Lefier de servicekosten wil wijzigen dan moet dat in overleg met de huurder. Minstens 70% van de huurders moet instemmen met een wijziging van de servicekosten. Namens de huurders praat een bewonerscommissie met Lefier over het servicekostenpakket. Ook kan je als individuele huurder via de kantonrechter laten toetsen of het voorstel redelijk is. Het toetsen van het voorstel moet binnen 8 weken nadat de meeste huurders hebben ingestemd met het plan. Doet de huurder dat niet? Dan moet hij of zij de verandering in het servicekostenpakket accepteren.

Welke verzekering moet je afsluiten als huurder?

By Geen categorie

Betrek je een woning van Lefier? Dan zijn er veel zaken die je moet regelen. Eén van deze zaken is een goede verzekering.

Welke verzekering moet je als huurder hebben?

Het is slim om een goede inboedelverzekering te hebben. Met een inboedelverzekering verzeker je je spullen bij diefstal, brand, bliksem en lekkage. Heb je zelf aanpassingen gedaan in de woning? Deze kan je meeverzekeren via het huurdersbelang.  Bij het huurdersbelang kan je denken aan een badkamer of keuken die je zelf hebt geplaatst of een verlijmde parketvloer. Ook verbeteringen die de vorige bewoner heeft aangebracht en die jij tegen betaling hebt overgenomen vallen onder het huurdersbelang.

Geen opstalverzekering nodig

Het is niet nodig om een opstalverzekering af te sluiten als huurder. Deze heeft Lefier namelijk afgesloten voor jouw huurwoning. Een opstalverzekering verzekert alles wat vast zit aan jouw woning zoals het dak en de regenpijp. Heb je schade aan glas? Lefier heeft een glasfonds. De kosten hiervoor worden doorberekend via de huur.

Zelf klussen in de woning: Mag dat?

By Geen categorie

Een muur schilderen of leggen van een vloerbedekking zijn werkzaamheden die je vaak uitvoert als je in een huurwoning komt wonen. Dit zijn voorbeelden van klussen die je gewoon mag uitvoeren als huurder. Bij sommige klussen heb je echter toestemming nodig van Lefier. 

Voor welke klussen moet je toestemming vragen?

Een extra aansluiting voor elektrisch koken, het aanbrengen van een vaatwasmachine-aansluiting zijn voorbeelden van klussen waar je Lefier toestemming voor moet vragen. Heb je plannen voor een grote klus? Dan kan je via Mijn Lefier een aanvraag doen voor een ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening). Bij de aanvraag moet je aangeven in welke ruimte je de klus uit wilt voeren en wanneer je wilt beginnen. Het duurt maximaal 4 weken voordat je aanvraag wordt behandeld. Gaat Lefier akkoord met de aanvraag? Dan mag je pas beginnen. Slim is om alle informatie goed te bewaren en afspraken vast te leggen. Zo voorkom je achteraf discussies.

Wat mag niet?

Voor een groot deel van de klussen moet je toestemming vragen bij Lefier. Ook zijn er aantal klussen die Lefier sowieso niet goedkeurt. Deze zijn:

 • Het veranderen van de buitenkozijnen.
 • Het aanbrengen van een serre.
 • Plaatsen van een dakkapel.
 • Geiser vervangen.
 • Dak-, muur- of vloerisolatie.
 • Schilderen buitenzijde van de woning.
 • Muren wegbreken.
 • Inbouw jacuzzi of zwembad in de tuin.
 • Schotelantenne.
 • Gevel/gaskachel aanbrengen.
 • Schoorsteen/rookafvoer aanbrengen.

Een groot deel van deze klussen komen aan de orde tijdens projecten. Het gaat dan om bijvoorbeeld verduurzaming of renovatie van de badkamer, keuken en/of toilet.

Let op!

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je Zelf Aangebrachte Voorziening. Er zijn echter wel regels voor als je jouw woning verlaat. Niet alles mag namelijk in de woning blijven, tenzij  je het aanbiedt ter overname voor de nieuwe huurder. Houd hier rekening mee bij het bedenken van je klus.

Wil je meer weten over zelf klussen in de woning?

Neem contact op met Lefier: 088 – 20 33 000.  Zij kunnen aangeven of je een bepaalde klus wel of niet mag uitvoeren.

Ruimere regels voor recht op huurtoeslag

By Geen categorie

30 november 2021

Het kabinet wil de regels voor ‘verworven recht’ versoepelen. Huurders die ooit huurtoeslag kregen, maar dat later kwijtraakten kunnen straks opnieuw toeslag krijgen als hun inkomen daalt.

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Om te bepalen of je recht hebt op huurtoeslag wordt er gekeken naar je inkomen, vermogen en de hoogte van de huurprijs. Bij een te hoge huurprijs (boven de zogenaamde ‘huurtoeslaggrens’) heb je geen recht op huurtoeslag. Tenzij er sprake is van het zogenaamde ‘verworven recht’. 

Strenge regels verworven recht

Dankzij ‘verworven recht’ is het mogelijk om toch huurtoeslag te krijgen als je sociale woning te duur is geworden voor huurtoeslag.  Maar de regels voor ‘verworven recht’ zijn streng. Alleen als je huurtoeslag krijgt op het moment dat je huurprijs door een huurverhoging boven de grens raakt heb je ‘verworven recht’. In die situatie wordt de toeslag die je al krijgt gewoon voortgezet. Raak je daarna door een inkomensstijging de huurtoeslag tijdelijk kwijt? Bij een inkomensdaling behoud je het verworven recht en kun je opnieuw huurtoeslag krijgen. Maar had je op het moment dat de huurprijs boven de toeslaggrens steeg net geen huurtoeslag? Dan heb je pech. Er is dan geen sprake van verworven recht. Bij een inkomensdaling kun je geen huurtoeslag meer krijgen.

Wijziging verworven recht

In het Belastingplan voor 2022 stelt het kabinet voor om het strenge meetmoment voor verworven recht te schrappen. Het verworven recht geldt dan ook als je niet precies op het moment dat de huurprijs boven de toeslaggrens steeg huurtoeslag kreeg. Maar je moet nog wel steeds ooit huurtoeslag voor de woning hebben gehad. Door deze wijziging krijgt elke huurder die ooit huurtoeslag had voor de huidige woning dus de mogelijkheid om opnieuw toeslag aan te vragen als inkomen en vermogen daar weer laag genoeg voor zijn. Ook als de huurprijs inmiddels boven de huurtoeslaggrens ligt.

Stap in goede richting, maar nog huurders buiten de boot

De Woonbond vindt de versoepeling een stap in de goede richting. Maar wijst erop dat er ook huurders zijn die een hoge huurprijs betalen en een laag inkomen hebben zónder dat zij ooit huurtoeslag kregen. Vroeger was huurtoeslag niet nodig, maar nu -na ingang AOW of overlijden partner- is het inkomen sterk gedaald. Of ze kwamen niet in aanmerking omdat de huurprijs vanaf het begin van de huurperiode boven de huurtoeslaggrens lag. Met de nieuwe regels valt deze groep nog steeds buiten de boot. De Woonbond pleit ervoor alle huurders die op grond van inkomen en vermogen in aanmerking komen voor huurtoeslag daar daadwerkelijk recht op te geven. Niet alleen huurders die ooit huurtoeslag hadden, ook huurders die vroeger geen toeslag kregen maar nu een laag inkomen hebben.  De huurtoeslag is bedoeld om huurders te helpen die een relatief laag inkomen en hoge huur hebben. Maak dat ook het uitgangspunt in het recht op huurtoeslag.

Versoepelen strenge regels verblijfvergunning

In het Belastingplan 2022 staat nog een tweede voorstel voor versoepeling van regels. Het kabinet wil ook het zeer strenge beleid voor huurtoeslag in een situatie zonder verblijfsvergunning iets versoepelen. Als een minderjarig kind geen verblijfstatus heeft moet dat er straks niet langer toe leiden dat de ouders van dit kind automatisch hun recht op huurtoeslag verliezen.

Regels voor huishoudens zonder verblijfstatus blijven streng

De Woonbond signaleert dat de toeslagregels bij een situatie zonder verblijfsvergunning ook na deze versoepeling zeer streng blijven én dat dit huurders in problemen brengt. Bij het Meldpunt Huurtoeslag kwamen er diverse meldingen over binnen: als je partner zijn of haar verblijfstatus verliest stopt de huurtoeslag voor het hele huishouden. Dus ook voor de Nederlandse partner. Dit is bewust beleid, omdat de overheid wil ‘voorkomen dat personen zonder verblijfstatus voordeel hebben van de huurtoeslag van de persoon bij wie zij inwonen.’  Dat valt te lezen op de website (externe link) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op 14 december stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan 2022.

Bron:  Woonbond

Formatie zet huurder in de kou

By Geen categorie

3 december 2021

Er komt geen aanpassing van de compensatieregeling voor de gestegen energieprijzen die minder draagkrachtigen ontziet. Ook andere maatregelen die huurders ontzien missen steun van de Tweede Kamer. Zo komt er geen APK voor woningen en blijft de Rotterdamwet bestaan. Ook houdt voor nu het parlement het vergroten van het initiatiefrecht voor huurders tegen. Dat leert de uitslag van stemmingen in de Tweede Kamer.

 

Klein lichtpuntje is dat er wél een meerderheid in het parlement de oproep vanuit de SP aan de regering steunt om voor de tarieven van warmtenetten af te spreken dat er niet naar extra winst mag worden gestreefd. Immers dat geld moet worden opgebracht door huurders van een woning die is aangesloten op een warmtenet. Vraag blijft hoe het huidige kabinet dit gaat oppakken.

Formatie vertraagt

Het Haagse getalm komt voort uit het gegeven dat politieke partijen nog steeds onderhandelen over een nieuwe regering. Ingrijpende voorstellen worden in de ijskast gezet of schuift de politiek voor zich uit. Huurders met energiearmoede staan door het getreuzel soms letterlijk in de kou. Immers wie de energie niet kan betalen, heeft geen andere keuze dan de kachel uit doen.

Pas compensatie aan

Reden voor de Woonbond om samen met FNV en Milieudefensie te pleiten voor een eerlijkere compensatie van de gestegen energieprijzen dan het voorstel van het kabinet. Hierbij rekende het Nibud concrete voorstellen door die juiste kwetsbare huishoudens ontzien. Deze voorstellen nam Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) op in haar motie. Uiteindelijk haalde deze oproep het dus niet. 

Dwing isolatie af

Een ander voorstel dat strandde, is de oproep aan de regering om bewoners in staat te stellen verhuurders te dwingen woningen beter te isoleren. De Woonbond signaleert dat huurders in de particuliere sector vaak onnodig hoge energierekeningen hebben vanwege slechte isolatie zoals enkelglas. Dit moet anders. Daarom wil de Woonbond enkelglas kwalificeren als een officieel gebrek aan de woning. 

Meldpunt helpt

Lukt het jou niet om je huis warm te krijgen? Laat het weten via het Meldpunt Energiealarm. Met dit meldpunt wil de Woonbond aantonen welke problemen er spelen bij huurders in slecht geïsoleerde huizen. Jouw melding helpt ons daarbij.

Bron:  Woonbond

Richtlijn huurverhoging bij isolatie voordelig voor huurders

By Geen categorie

8 december 2021

De Woonbond en Aedes presenteren vandaag de nieuwste richtlijn voor huurverhoging als een corporatie een huurwoning isoleert: de vernieuwde vergoedingentabel. De richtlijn gaat nog uit van de lage gasprijzen. Daardoor pakken de voorgestelde huurverhogingen voordelig uit voor huurders.

Bouwvakker plaatst dakisolatieplaten

De vergoedingentabel moest aangepast worden, omdat sinds 1 januari de energielabels van woningen op een nieuwe manier worden berekend. De energielabels zijn de basis voor het berekenen van een eerlijke huurverhoging bij renovatie. Hoe beter het label wordt na verduurzaming van de woning, hoe meer huurverhoging. 

Huurverhoging bij isolatie

De huurverhogingen in de vergoedingentabel houden alleen rekening met besparingen op gas. Daardoor is de tabel vooral geschikt voor kleinere verduurzamingen: vooral isolatie. Als de woning ook nieuwe installaties krijgt, zoals een warmtepomp en zonnepanelen of aansluiting op een warmtenet, dan is de renovatie veel groter. Bij zulke ingewikkelde renovaties is het beter om de energiebesparing en de huurverhoging apart te berekenen. De tabel kan hierbij wel helpen. 

Sociaal Huurakkoord

De vergoedingentabel is opgenomen in het Sociaal Huurakkoord. In het Sociaal Huurakkoord spraken de Woonbond en Aedes af dat ook huurders moeten bijdrage aan de verduurzaming van hun woning. Deze huurverhoging is ‘woonlastenneutraal’. Dit betekent dat je energierekening meer daalt dan dat je huur omhoog gaat. 

Onderzoek naar besparing

Onderzoeksbureau Companen deed onderzoek onder 60.000 sociale huurwoningen om de echte energiebesparing bij isolatie te berekenen. Hierop is de vergoedingentabel gebaseerd. Bovendien gaat de tabel nog uit van gasprijzen van 1 januari 2021. Die prijzen zijn veel lager dan nu. Als je woning wordt geïsoleerd, bespaar je nu dus nog veel meer. 

Geen appels met peren vergelijken

Als een corporatie de vergoedingentabel gebruikt, dan is het belangrijk dat de corporatie het energielabel vòòr de renovatie berekent met de nieuwe methode en dat de corporatie dus niet uitgaat van het oude energielabel. Je kunt alleen energielabels met elkaar vergelijken die op dezelfde manier zijn berekend. Anders vergelijk je appels met peren.

Gebruik vergoedingentabel niet verplicht

De Woonbond en Aedes raden woningcorporaties en huurders aan de vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen. Behalve als de huurverhoging duidelijk onredelijk uitpakt. Maar corporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken. Sommige corporaties hebben eigen beleid en zijn hierover al afspraken gemaakt met de huurdersorganisatie.

Gebruik de nieuwste versie

De Woonbond en Aedes adviseren corporaties en huurders de nieuwe vergoedingentabel vanaf nu te gebruiken (in plaats van eerder gepubliceerde versies). Maar het kan zo zijn dat je voor lopende gesprekken of al gemaakte afspraken nog wel de oude tabel gebruikt. Bekijk ook onze tips bij de ‘veel gestelde vragen’ (pagina 8) in de vergoedingentabel met uitleg.

Bron:  Woonbond

Inwoners HSSM kiezen voor de naam Midden-Groningen

By Geen categorie

Op 15 maart was de presentatie van ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’, de strategische visie voor de gemeente HSSM. Tijdens deze bijeenkomst werd ook bekendgemaakt welke nieuwe gemeentenaam de meeste stemmen van de inwoners heeft. Een grote meerderheid koos voor de naam Midden-Groningen.

De Hogewolden, Midden-Groningen en Woldmeren. Dat waren de namen waar de inwoners van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde op mochten stemmen. Een onafhankelijke adviescommissie koos deze drie uit in totaal 271 ingestuurde unieke namen. Maar liefst 48% van de binnengekomen stemmen gingen uit naar de naam Midden-Groningen. Een herkenbare naam, die makkelijk te onthouden is en meteen schetst waar de nieuwe gemeente ligt. Uiteindelijk bekrachtigen de gemeenteraden de nieuwe naam in april. Pas na de vaststelling door de raden wordt de nieuwe naam in gebruik genomen en vervalt de werknaam HSSM, die nu gebruikt wordt.

Samen aan bouwstenen voor de toekomst werken
Tijdens de presentatie werd ook uitgelegd wat er met de suggesties van de inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven is gedaan. Zij konden de afgelopen maanden aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe zij de nieuwe gemeente zien. Uit alle meningen zijn drie lijnen gedestilleerd die als bouwstenen voor de komende jaren kunnen dienen. Deze drie thema’s vormen de maatschappelijke agenda en beschrijven doelen waaraan de HSSM-gemeenten samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen werken. Het eerste thema is: ‘Groots in kleinschaligheid’. De gemeente HSSM wil een gemeenschap zijn waar inwoners medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid en meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving. Het tweede thema heet: ‘Ieder mens telt’. Dit thema omvat plannen voor ontwikkeling en scholing van de inwoners, gelijke kansen voor kinderen, het leveren van maatwerk door sociale teams en het aanpakken van werkloosheid. Het derde thema is: ‘Economie van de toekomst’. De HSSM-gemeenten willen investeren in een goede, structurele samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid en zo samen de arbeidsmarkt en economie innoveren.‘Het Kompas’ wordt in april aan de drie gemeenteraden separaat ter instemming voorgelegd. De colleges van de drie gemeenten maken voor de komende twee jaar een bestuurlijke agenda, die vastgesteld wordt door de raden. In die bestuurlijke agenda staan de maatregelen en activiteiten die al van start kunnen gaan.