Category

Nieuws

Prinsjesdag 2023: Wat merken huurders van de plannen?

By Nieuws

Op dinsdag 19 september 2023 was het Prinsjesdag. Tijdens deze dag leest de Koning de Troonrede voor en vertelt hij wat de plannen zijn van de regering voor het komende jaar. Wat is interessant voor huurders? We nemen je mee door de plannen.

Verhogen huurtoeslag

De regering wil zich richten op de koopkracht van mensen die het niet breed hebben. De koopkracht geeft aan wat een huishouden gemiddeld kan kopen:

  • De huurtoeslag wordt verhoogd met ongeveer €30,- per maand.
  • Het kindgebonden budget en de arbeidskorting worden verhoogd. De arbeidskorting wordt €115,- euro hoger. Mensen die rond het minimumloon verdienen gaan minder belasting betalen.

Minder armoede

Het afgelopen jaar hadden veel mensen minder te besteden door onder andere stijgende kosten van boodschappen en benzine. In de plannen staat centraal dat de armoede aangepakt moet worden. Er is wordt dus flink gesleuteld aan de koopkracht van mensen die in de laagste inkomensgroepen zitten. Toch kan het zijn, dat het aantal mensen in armoede nog wat stijgt.

Bereken de koopkracht voor jouw huishouden

De Tweede Kamer heeft na de presentatie van de Miljoenennota, de politieke beschouwingen. Het kan zijn dat er na deze debatten nog aanvullende maatregelen komen om armoede te bestrijden. Houd vooral de nieuwskanalen in de gaten om te zien hoe de plannen van Prinsjesdag worden uitgewerkt.

Verder kan je ook zelf al zien in hoeverre de plannen invloed hebben op je leven. NIBUD heeft een tool ontwikkeld waarbij je de koopkracht voor jouw huishouden kan uitrekenen. In een paar klikken kan je zien wat je kan uitgeven.

Regionale Geschillencommissie en Huurcommissie: Wat doen zij voor jou?

By Nieuws

Heb je problemen met Lefier? Uiteraard probeer je er eerst zelf uit te komen. Maar wat als dat niet lukt? Je kan ook terecht bij de Regionale Geschillencommissie of Huurcommissie. Wij vertellen je wat het inhoudt.


Regionale Geschillencommissie: Advies over klacht

De Regionale Geschillencommissie helpt huurders als ze het niet eens zijn met hoe Lefier de klacht afhandelt. Als je een klacht indient dan onderzoekt een commissie de ingediende klacht. Ze vragen uitgebreid informatie op bij Lefier. Ook kunnen ze je uitnodigen om de klacht mondeling toe te lichten. Uiteindelijk komt de Regionale Geschillencommissie met een eindadvies. Lefier is niet verplicht om iets met het advies te doen. Wel moet Lefier duidelijk aan de huurder aangeven waarom ze een advies naast zich neerlegt.
Niet alle klachten worden door de Regionale Geschillencommissie in behandeling genomen. De volgende klachten worden niet behandeld:
Een klacht die later dan een jaar na het incident of nalaten van Lefier is ingediend;
– Een klacht die discriminerend of anoniem is;
– Het is niet duidelijk wat Lefier wordt verweten door de huurder;
– De klacht is al neergelegd bij de rechter of Huurcommissie. Zoals de af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhoging, afrekening van de servicekosten en kosten van de warmtelevering;
– Lefier heeft weinig gelegenheid gekregen om de klacht op te lossen;
– Een klacht waarbij de klager geen belang heeft;
– Een klacht over een algemeen bestuursbesluit met algemene strekking;
– Als de klacht gaat over het verstrekken van vergunning op grond van de huisvestingswet;
– De klacht is al eerder voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een andere onafhankelijke organisatie;
– De klacht is al eerder in behandeling genomen door de Regionale Geschillencommissie;
– De klacht gaat over wanbetaling, huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen (gas, water en licht);
– Een klacht die gaat over schadevergoeding waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.
Wordt een klacht niet in behandeling genomen door de Regionale Geschillencommissie? Dan laten ze dat schriftelijk aan de huurder weten.

Gratis hulp

Huurders die hun klacht willen neerleggen bij de Regionale Geschillencommissie kunnen dit doen op https://geschillenbehandelen.nl/. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Huurcommissie: Uitspraak over probleem

Lijkt er geen oplossing te komen voor bijvoorbeeld onderhoudsproblemen aan de woning. De Huurcommissie doet uitspraak over het probleem. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat Lefier deze uitspraak niet naast zich neer mag leggen.
Voor een aantal klachten kan je de Huurcommissie inschakelen. Een aantal voorbeelden:
 Je wilt huurverlaging, omdat het aantal punten van je woning niet klopt;
 Je wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud;
 Je wilt het energielabel van jouw huurwoning laten controleren;
 Je vindt de energieprestatievergoeding voor je NOM woning te hoog.
Op de website van de Huurcommissie kan je lezen voor welke klachten je nog meer naar de Huurcommissie kan. Ook staat hier een huurprijscheck voor het controleren van de huurprijs van jouw huurwoning.
De kosten voor de Huurcommissie zijn €25,- voor huurders en €300,- voor verhuurders. Win je als huurder de zaak? De €25,- krijg je dan weer terug. Op de website www.huurcommissie.nl kan je alles lezen over het starten van een zaak.

Hulp nodig

Ben je van plan om stappen te zetten richting de Regionale Geschillencommissie of Huurcommissie. Kaart je probleem vooral ook bij ons aan. We kunnen meedenken en daarnaast krijgen we een goed beeld van waar huurders tegenaan lopen. Deze informatie nemen wij mee in gesprekken met Lefier.

Huurtoeslag: Kom jij hiervoor in aanmerking?

By Nieuws

Heb je een laag inkomen? Misschien heb je dan recht op huurtoeslag.

Voorwaarden huurtoeslag

Huurtoeslag is een vergoeding van de overheid die je helpt om de huur te betalen. Niet iedereen krijgt zomaar huurtoeslag. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:
– Je huurt een woning en betaalt elke maand huur.
– Je bent 18 jaar en ouder. En staat ingeschreven bij een gemeente.
– Je hebt de Nederlandse nationaliteit en/of je woont legaal in Nederland.
– Je rekenhuur ligt onder de grens van de € 808,06 in 2023. Dit is de kale huur plus servicekosten.
– Jouw inkomen en vermogen is niet te hoog.

Aanvragen huurtoeslag

Hoeveel huurtoeslag je krijgt is afhankelijk van je inkomen en de huur die je betaalt. Woon je met een partner? Dan telt zijn of haar inkomen en vermogen ook mee. Op de website: Toeslagen.nl kan je een proefberekening maken om te controleren of je in aanmerking komt voor huurtoeslag.
Je kunt huurtoeslag aanvragen tot 1 september van het volgende jaar. Wil je bijvoorbeeld huurtoeslag aanvragen over 2022? Doe dit dan voor 1 september 2023. Binnen 5 weken krijg je een brief van de Belastingdienst. Daarin staat of je huurtoeslag krijgt en hoeveel.

Geef wijzigingen op tijd door

Gaat je inkomen omhoog of omlaag? Betaal je een nieuwe huurprijs? Of ga je samenwonen? Geef dit op tijd door aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je achteraf misschien huurtoeslag moet terugbetalen.

Een Slimme meter: Wel of niet gratis?

By Nieuws

Een groot deel van de huurwoningen van Lefier heeft een Slimme Meter. Heb je nog geen Slimme Meter? Dan is het goed om te weten dat Lefier niet verantwoordelijk is voor het plaatsen van slimme meters. Hiervoor kan je terecht bij Enexis.

Een slimme meter stuurt meterstanden naar de energieleverancier

Een slimme meter meet dagelijks wat je meterstanden zijn en stuurt deze automatisch door naar jouw energieleverancier. Maandelijks ontvang je dan een overzicht van jouw verbruik. Voor woningen met zonnepanelen is het verplicht om een slimme meter te laten plaatsen.

Gratis voor huurders met zonnepanelen

Heeft jouw woning zonnepanelen? Enexis plaatst dan gratis een slimme meter. Als je al een slimme meter hebt, dan bekijkt de netbeheerder of deze geschikt is. Hiervoor doen ze een metercheck. Als daaruit blijkt dat de slimme meter ongeschikt is voor terugleveren, dan krijg je gratis een slimme meter.

Kosten voor woningen zonder zonnepanelen

Heb je geen zonnepanelen? Het plaatsen van een slimme meter brengt dan kosten met zich mee. Je kan op de website van Enexis zien welke meter je hebt. Ook zie je wat de kosten zijn voor het plaatsen van een slimme meter.
Heb je vragen over de slimme meter? Dan kan je terecht bij Enexis.

Slecht onderhoud in de woning. Wat kan ik doen?

By Nieuws

Heb je last van vocht-, tocht- en/of schimmelproblemen? Of zijn er andere dingen kapot in de woning? Het is vervelend wanneer je hiermee te maken hebt als huurder. We vertellen je daarom graag wat je het beste kan doen om ervoor te zorgen dat Lefier iets aan de problemen gaat doen.

Meld jouw klacht bij Lefier

Geef eerst bij Lefier aan dat er problemen zijn met het onderhoud van de woning. Ga naar www.lefier.nl en klik op ‘’reparatie melden’’. Via Mijn Lefier kan je dan regelen dat er een onderhoudsmonteur komt om het probleem op te lossen. Lukt het niet om online je klacht te melden? Dan kan je ook altijd bellen naar Lefier: 088 – 20 33 000.
Krijg je geen reactie? Of worden de onderhoudsklachten niet opgelost? Je kan dan ook nog verdere stappen ondernemen.

Onderhoudsplicht

Eerst is het goed om te weten wat je rechten zijn. Verhuurders hebben een onderhoudsplicht. Dit betekent dat ze door onderhoud moeten voorkomen dat er gebreken aan de woning ontstaan. Wanneer er toch gebreken zijn, dan moeten ze deze verhelpen.
Duurt het te lang voordat een klacht wordt opgelost? Informeer Lefier schriftelijk over de problemen en vraag of ze binnen 6 weken de gebreken willen verhelpen. Ook mag je een kortere periode dan 6 weken aangeven. Dit kan bij onderhoudsgebreken die veel haast hebben, zoals een grote lekkage.

Regionale Geschillencommissie en Huurcommissie

Kom je er niet uit met Lefier? Je kan contact opnemen met de Regionale Geschillencommissie. De Regionale Geschillencommissie is onafhankelijk en bemiddelt tussen Lefier en huurders. Het inschakelen van de Regionale Geschillencommissie is gratis. Ze gaan eerst met jou en Lefier in gesprek en komen uiteindelijk met een advies. Dit advies is niet bindend.
Een andere mogelijkheid is om naar de Huurcommissie te gaan. Je kan hen vragen om een uitspraak te doen over de situatie die is ontstaan. Om je op weg te helpen heeft de Huurcommissie een gebrekencheck. Met de gebrekencheck kan je controleren of het mogelijk is om een huurverlaging af te dwingen.
De Huurcommissie geeft niet meteen een huurverlaging. Het is belangrijk dat je eerst een schriftelijk verzoek bij Lefier neerlegt om het probleem binnen 6 weken te verhelpen. Wordt hier niet op gereageerd? Dan kan je een procedure starten bij de Huurcommissie, dit kost 25 euro. Dit bedrag krijg je terug als je de procedure wint.
De Huurcommissie doet eerst onderzoek in de woning en uiteindelijk volgt er een uitspraak die bindend is.
Heb je hulp of advies nodig? We denken graag met je mee over de stappen die je kunt nemen. Neem contact met ons op en we helpen je dan verder.

Hoe houd ik mijn woning koel tijdens hete dagen?

By Nieuws

De laatste jaren heeft de zomer steeds meer hete dagen. Het gevolg is dat je bijna jouw woning uitzweet. Wanneer is het te warm in de woning? Wat kan je doen om de woning koel te houden tijdens de warmere dagen?


Maatregelen om de woning koeler te krijgen

Wordt het steeds warmer in de woning en krijg je op geen enkele manier de binnentemperatuur naar beneden? Dan heb je te maken met hittestress. We hebben een paar tips voor je om te zorgen dat het koeler wordt:
– Houd ramen en deuren overdag dicht. Zo komt de warmte niet in de woning. Verder kan je ook de gordijnen dicht doen om het koel te houden.
– Zet ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat alle ramen tegen elkaar open, zodat het lekker kan doorwaaien. De afgekoelde lucht kan het opgewarmde huis weer afkoelen.
– Steen en asfalt zorgen ervoor dat de hitte langer rond de woning hangt. Vervang de stenen door groen. Of zet planten op je balkon.

Zorg goed voor jezelf en elkaar
Let ook goed op de mensen om je heen. Is het heel warm? Houd kinderen en oudere mensen goed in de gaten. Zij hebben sneller kans op gezondheidsklachten door extreem warm weer. Verder is het belangrijk om ook goed op jezelf te letten. Drink voldoende water.

Wanneer is het te warm in jouw woning?

Als het maar niet lukt om de woning af te koelen, dan heb je te maken met een gebrek aan de woning. Om dit aan te tonen bij Lefier moet je bewijzen dat het te heet is in de woning. Je kan dit doen aan de hand van de temperatuur-overschrijdingsmethode.
De temperatuur-overschrijdingsmethode gaat ervan uit dat hitte een gebrek is als de binnentemperatuur 300 uur per jaar boven de 26,5 graden is, terwijl de buitentemperatuur minstens 6 graden lager is. Belangrijk is dat je zelf wel maatregelen hebt genomen om ervoor te zorgen dat de temperatuur niet te hoog oploopt.
Houd een logboek bij om te noteren hoe hoog de temperatuur in de woning is. Maak hierbij ook een foto van de temperatuur op de thermostaat of thermometer. De gegevens van de buitentemperatuur kan je vinden op de website van het KNMI. Of zoek via internet het dichtstbijzijnde weerstation. De weerstations die in de buurt zitten zijn: Eelde, Hoogeveen en Nieuw Beerta.
Hebben meer huurders last van hittestress in de woning? Vraag hen hetzelfde te doen. Je overtuigt Lefier, de rechter of Huurcommissie het beste als meer mensen tegen dezelfde problemen aanlopen.
Wil je een logboek bijhouden? Wij hebben een voorbeeld beschikbaar. Je hoeft deze alleen maar uit te printen en in te vullen. Neem hiervoor contact met ons op.

Coalitie wil onderzoek verbeteren investeringsruimte corporaties

By Nieuws

13 november 2018

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en de VVD, dienden gisteren een motie in waarmee ze minister Ollongren verzoeken te onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat corporaties voldoende financiële ruimte hebben om de grote maatschappelijke opgave op te pakken waar ze voor staan.

­­

Huurders bieden de Tweede Kamer een oproep tegen de huurdersbelasting (verhuurderheffing) aan.

De partijen wijzen onder meer op de noodzaak van nieuwbouw om de schaarste op de woningmarkt tegen te gaan en het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Ook moeten er voldoende goedkopere huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die uitstromen uit de daklozenopvang of vanuit GGZ-instellingen.

Voldoende financiële slagkracht

De ‘totale financiële slagkracht’ moet in balans zijn met de maatschappelijke opgave van corporaties, schrijven de partijen. De partijen wijzen er op dat deze slagkracht sterk afhankelijk is van de verhuurderheffing en andere belastingen voor de corporatiesector. Aedes becijferde al dat de belastingdruk voor de sector oploopt tot 3 miljard euro in 2021. Op dit moment is er in verschillende regio’s een ‘mismatch’ tussen investeringsruimte en de maatschappelijke opgave, schrijven de partijen.

Lagere woonlasten

De Woonbond vindt het goed dat er eindelijk kritisch gekeken wordt naar de steeds hoger oplopende belastingdruk bij  corporaties. Uiteindelijk zijn huurders en woningzoekenden hier de dupe van. Onder druk van de verhuurderheffing zijn de huurprijzen de afgelopen jaren fors gestegen. In de opsomming van de maatschappelijke opgaven voor corporaties ontbreekt wat de Woonbond betreft het verlagen van de woonlasten. Bovendien moeten er veel sociale huurwoningen bij worden gebouwd om de woningnood aan te pakken.

Bron:  Woonbond

Gezocht: een lid voor de Gezamenlijke Geschillencommissie Midden Groningen

By Nieuws

De gezamenlijke geschillencommissie Midden Groningen
bestaat uit zes leden en een onafhankelijk voorzitter.
De commissie behandelt eventuele geschillen tussen een
aangesloten woningcorporatie en hun huurders.
Drie van de leden worden benoemd op voordracht van de
verhuurders en drie op voordracht van de gezamenlijke
huurdersorganisaties.

De corporaties; Lerfier en Groninger Huis en de
Huurdersorganisaties; Huurdersraad HS,
Stg. Bewonersraad Slochteren, De Koepel Stadskanaal en
HAG Groninger Huis
zoeken:

       een lid voor de Gezamenlijke
Geschillencommissie Midden Groningen

Het beschikken over een achtergrond op sociaal gebied
is een pre.
Kandidaten dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in de
gemeente Stadskanaal, of Midden-Groningen.

In verband met de gewenste gevarieerde samenstelling van
de commissie, worden ook vrouwelijke kandidaten met
nadruk gevraagd te solliciteren.

De werkzaamheden voor de commissie worden verricht
tegen een vaste jaarlijkse vergoeding.

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie, met CV, sturen
naar de selectiecommissie GGMG.
per e-mail: info@bewonersraadslochteren.nl

We zien uw sollicitatie graag voor 06 oktober tegemoet.
De gesprekken zijn gepland in de week van 15 oktober.

Nadere informatie over het lidmaatschap van de commissie
is te verkrijgen bij dhr. Y H de Vries van de selectiecommissie.
(06 – 387 26 150).

Stijgende WOZ-waarde problematisch voor huurders

By Nieuws

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2018 voor het derde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2018 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 230 duizend euro per woning, 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In Amsterdam groeide de gemiddelde woningwaarde met ruim 17 procent. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 290 duizend euro per woning in 2017 naar 340 duizend euro in 2018.

Stijgende maximale huurprijs

Sinds 2015 speelt de WOZ-waarde een grote rol in het bepalen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning via het woningwaarderingsstelsel (wws). Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de maximale huurprijs. Daardoor is de maximaal toegestane huurprijs voor woningen, juist op plekken waar schaarste is, hard gestegen. Wanneer een huurwoning vrij komt en opnieuw wordt verhuurd, kan de prijs fors omhoog.

Meer woningen geliberaliseerd

Omdat de maximale huurprijs bij veel huurwoningen stijgt, kunnen ook meer sociale huurwoningen weglekken uit de sociale sector en in de vrije sector belanden. Wanneer een woning volgens het wws een huurprijs boven de €710,68 kan krijgen, mag de woning in de vrije sector worden verhuurd. Er geldt dan geen enkele huurprijsbescherming meer. Een woning die €711,- waard is volgens het wws, kan dan ook voor €1000,- in de maand worden verhuurd. De liberalisatiegrens is vanaf 2015 bevroren, terwijl de maximale huurprijs juist hard steeg. Steeds meer woningen komen zo in de vrije sector terecht.

Betere huurprijsbescherming nodig

De Woonbond vindt dat de WOZ-waarde de maximale huurprijs veel te hard opdrijft. Hierdoor is de huurprijsbescherming bij veel woningen buitenspel gezet en dat moet worden teruggedraaid. Daarnaast wil de Woonbond dat er ook een vorm van huurprijsbescherming komt voor de vrije sector. Ook deze huurders verdienen bescherming tegen woekerprijzen.

Bron: Woonbond

Huurwoning nog lang niet energiezuinig genoeg

By Nieuws

In 2020 hebben de huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel D.  Want afspraken over renovaties die woningen energiezuinig moeten maken worden bij lange na niet gehaald.  Dat blijkt uit onderzoek van TU Delft.


Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is.

“De verduurzaming van corporatiewoningen loopt flink achter op schema.” Die waarschuwing geeft onderzoekster Faidra Filippidou. Zij promoveerde afgelopen juni bij het onderzoeksinstituut OTB van TU Delft op een onderzoek naar de voortgang van het renovatieproces.

Gemiddeld label B

Met het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ maakten overheid en huursector al lang geleden afspraken over energiebesparende renovaties in huurwoningen. Het doel dat daarbij werd gesteld: in 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Of beter.

Te weinig voortgang, te weinig budget

Op basis van haar onderzoek concludeert Filippidou dat label B bij lange na niet gehaald wordt. Zij komt uit op een magere D als het verwachte gemiddelde in 2020. “Er worden te weinig woningen duurzaam gerenoveerd. Per woning worden te weinig verbeteringen aangebracht en de ingrepen resulteren in te weinig energiebesparing. Bovendien hebben corporaties onvoldoende budget.”

Nog lang niet energieneutraal

Rond 2050 moeten alle woningen in Nederland ‘energieneutraal’ zijn: evenveel energie verbruiken als zelf opwekken. Maar ook dat is nog lang niet in zicht. Eind 2014 was 28% van de corporatiewoningen verbeterd naar een hogere energielabelcategorie, maar slechts 3,5% daarvan kreeg een ingrijpende renovatie. Bij veel woningen die energiezuiniger werden gemaakt zijn de gevels en daken nog niet toereikend geïsoleerd. En de verwarmingsinstallaties zijn nog traditionele HR-gasketels.

Niet bemoedigend

De resultaten die door de corporatiesector zijn behaald, zijn volgens Filippidou niet bemoedigend voor de verduurzamingsvoortgang in de particuliere sector. Filippidou verwacht dat het doorvoeren van duurzame verbeteringen nog moeilijker is voor particuliere verhuurders dan voor woningcorporaties.

Bron: Woonbond