Een geschil? Blijf er niet mee zitten!
De woningcorporaties hebben alle belang bij tevreden bewoners, daar is het beleid op gericht. Met opmerkingen of klachten over huurzaken of het zoeken naar een woning kunt u terecht bij de afdeling verhuur. Bij de technische dienst kunt u reparaties melden of advies inwinnen.
De medewerkers van de corporaties doen hun best om al uw vragen, opmerkingen, klachten of reparaties zo correct mogelijk te behandelen.
Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. U vindt dat de gekozen oplossing geen recht doet aan uw klacht. Kortom u hebt een geschil.
U hebt dan de mogelijkheid om “uw recht te halen”.
Dit doet u bij de Gezamenlijke Geschillen Commissie Midden Groningen, de GGMG.

Bij de GGMG zijn 2 corporaties aangesloten:
Woningstichting Lefier, Midden-Groningen en Stadskanaal
Woonstichting Groninger Huis, Zuidbroek.

Er zijn 4 huurdersorganisaties bij betrokken:
Stichting Bewonersraad Slochteren, De Koepel Stadskanaal, Stichting Huurdersraad-HS en Huurdersadviesgroep “Groninger Huis”.

Wat doet de Gezamenlijke Geschillen Commissie Midden-Groningen? 
De commissie is onafhankelijk en onderzoekt gemelde geschillen tussen huurder en verhuurder en adviseert de verhuurder vervolgens over de afhandeling van de klacht. Maar in eerste instantie is de GGMG er voor de huurder. U kunt er uw verhaal kwijt en u bent verzekerd van een serieuze en objectieve behandeling van uw klacht.

Samenstelling van de commissie
De geschillencommissie bestaat uit 3 leden: de leden worden voorgedragen door de corporaties en de huurdersorganisaties gezamenlijk. De voorgedragen kandidaten en het 4e lid, de voorzitter, worden benoemd door de “reglementen en benoemingscommissie”, bestaande uit de directeur/bestuurders van de corporaties en de voorzitters van de huurdersorganisaties. Deze commissie stelt de reglementen vast en benoemt of herbenoemt de leden van de geschillencommissie.

De procedure
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door de betreffende afdeling dan meldt u het eerst schriftelijk bij de directie. Wordt uw klacht door de directie afgewezen dan kunt u het geschil voorleggen aan de GGMG.

U stuurt uw klacht naar de:
Gezamenlijke Geschillen Commissie Midden-Groningen
Postbus 9
9520 AA NIEUW-BUINEN
E-mail: voorzittergeschillencommissie@gmail.com

Binnen 10 werkdagen krijgt u bericht dat uw klacht is ontvangen en wordt u geïnformeerd over de wijze en binnen welke termijn uw klacht zal worden behandeld. De commissie onderzoekt uw klacht zorgvuldig en vraagt zonodig extra informatie op bij uw corporatie.
Vervolgens worden u en de corporatie uitgenodigd om in een zitting het geschil mondeling toe te lichten.
De commissie komt daarna met een eindadvies, dat praktisch in alle gevallen door de directie van de corporatie wordt opgevolgd.

Voor nader informatie en advies kunt u natuurlijk bij de Stichting Bewonersraad Slochteren terecht!