Inwoners HSSM kiezen voor de naam Midden-Groningen

By 10 juli 2018juli 11th, 2018Geen categorie

Op 15 maart was de presentatie van ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’, de strategische visie voor de gemeente HSSM. Tijdens deze bijeenkomst werd ook bekendgemaakt welke nieuwe gemeentenaam de meeste stemmen van de inwoners heeft. Een grote meerderheid koos voor de naam Midden-Groningen.

De Hogewolden, Midden-Groningen en Woldmeren. Dat waren de namen waar de inwoners van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde op mochten stemmen. Een onafhankelijke adviescommissie koos deze drie uit in totaal 271 ingestuurde unieke namen. Maar liefst 48% van de binnengekomen stemmen gingen uit naar de naam Midden-Groningen. Een herkenbare naam, die makkelijk te onthouden is en meteen schetst waar de nieuwe gemeente ligt. Uiteindelijk bekrachtigen de gemeenteraden de nieuwe naam in april. Pas na de vaststelling door de raden wordt de nieuwe naam in gebruik genomen en vervalt de werknaam HSSM, die nu gebruikt wordt.

Samen aan bouwstenen voor de toekomst werken
Tijdens de presentatie werd ook uitgelegd wat er met de suggesties van de inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven is gedaan. Zij konden de afgelopen maanden aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe zij de nieuwe gemeente zien. Uit alle meningen zijn drie lijnen gedestilleerd die als bouwstenen voor de komende jaren kunnen dienen. Deze drie thema’s vormen de maatschappelijke agenda en beschrijven doelen waaraan de HSSM-gemeenten samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen werken. Het eerste thema is: ‘Groots in kleinschaligheid’. De gemeente HSSM wil een gemeenschap zijn waar inwoners medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid en meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving. Het tweede thema heet: ‘Ieder mens telt’. Dit thema omvat plannen voor ontwikkeling en scholing van de inwoners, gelijke kansen voor kinderen, het leveren van maatwerk door sociale teams en het aanpakken van werkloosheid. Het derde thema is: ‘Economie van de toekomst’. De HSSM-gemeenten willen investeren in een goede, structurele samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid en zo samen de arbeidsmarkt en economie innoveren.‘Het Kompas’ wordt in april aan de drie gemeenteraden separaat ter instemming voorgelegd. De colleges van de drie gemeenten maken voor de komende twee jaar een bestuurlijke agenda, die vastgesteld wordt door de raden. In die bestuurlijke agenda staan de maatregelen en activiteiten die al van start kunnen gaan.