Over Stichting Bewonersraad Slochteren

De ‘Stichting Bewonersraad Slochteren’ (SBS), opgericht op 23 december 1999 als officiële opvolger van de vroegere bewonersraad van ‘Stichting Woningbouw Slochteren’ (SWS), is (ook na de fusie met Lefier per 1 januari 2016), de officiële huurdersorganisatie in het gebied van de voormalige gemeente Slochteren. Het werkgebied is verdeeld in drie regio’s, deze zijn: Siddeburen, Slochteren en Harkstede. In ieder van deze regio’s is een Huurderscommissie (HC) van maximaal vier personen actief, waarvan de leden worden benoemd uit de huurders in de betreffende regio.

Ieder van deze ‘Huurderscommissies’ heeft het recht iemand uit hun midden voor te dragen voor het bestuur van SBS, dit bestuur bestaat normaal dus uit drie personen, één uit iedere HC.

Het bestuur van SBS en de Huurderscommissies gezamenlijk, vergaderen ongeveer twaalf  keer per jaar en verder overlegd het bestuur minimaal vier keer per jaar met de manager van het gebiedsteam Midden-Groningen van Lefier. Ook neemt het bestuur deel aan de vergaderingen van het NOL (Noordelijk Overleg Lefier), aan diverse werkgroepen en het bestuurlijk overleg met de bestuurder van Lefier.

Verder is SBS aangesloten bij het samenwerkingsverband HPAG ( Huurders Platform Aardbevingen Groningen).

Eens per jaar vindt er een algemene huurdersvergadering plaats, waar het bestuur tegenover de huurders verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en vooruitblikt op het te voeren beleid in het komende jaar.

SBS is vanaf 1 januari 2002 als organisatie lid van de ‘Nederlandse Woonbond’, waarvan de provinciale vergaderingen (4x per jaar) bezocht worden door het SBS bestuur. Verder heeft SBS, samen met de “Huurdersraad-HS”, “De Koepel” Stadskanaal en de ”Huurdersadviesraad Groninger Huis” het voordrachtsrecht voor drie leden in de gezamenlijke ‘Geschillenscommissie’ (GGMG)van “Lefier” (Midden-Groningen en Stadskanaal), en “Het Groninger Huis” en (samen met de andere Huurdersorganisaties van Lefier) het recht een bindende voordracht uit te brengen voor minimaal 1/3 van de zetels in de ‘Raad van Commissarissen’ (RvC) van Lefier.

We hopen u zo enig inzicht te hebben gegeven in de organisatie en het werk van SBS, maar mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons berichten middels het formulier dat u aantreft onder de ‘Contact’ knop. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Ook kunt u bij problemen of met vragen betreffende het huren, wonen of de woonomgeving, altijd contact opnemen met één van de bestuursleden van SBS of één van de leden van de regionale Huurderscommissies, waarvan u de adressen en dergelijke kunt vinden onder de knop ‘Adressen’.